Kdo jsme

                                          www.adventiste.cz/


Kde se scházíme

Naše skupinka se schází v pronajatých prostorech Farního sboru Českobratrské církve evangelické - vedlejší vchod.

Jiráskova 481/II, Rokycany 

Pravidelné pobožnosti každou druhou sobotu od 9:15 hodin.

Jste srdečně zváni !

 

 

 


Program bohoslužby

    09:15    zahájení

    09:15    zpívání, zkušenosti, příběh, modlitba

    09:30    sobotní škola (studium tématu z Bible)

    10:30    modlitba, sbírka

    10:35    přestávka

    10:45    píseň, modlitba, soutěž

    11:00    příběh pro děti, kázání (úvaha) 

    12:00    ukončení